Tietosuojaseloste

Tietosuoja 1.1.2020 

Rekisterinpitäjä
EPeCar
Oripääntie 280
21900 YLÄNE
asiakaspalvelu@epecar.fi
Y-tunnus 2912294-1

Rekisterin peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröity asiakassuhde, asiakkaan
suostumus, lakisääteiset velvoitteet.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito,
suostumukseen perustuva markkinointi, väärinkäytösten estäminen.

Mitä tietoja minusta kerätään?

- asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot
- maksu- ja toimitustapa
- osto- ja toimitushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

Tietojen luovutus

Luovutamme henkilötietoja logistiikan ja maksunvälityksen yhteistyökumppaneille.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus
tietojen saantiin.

Tietojen säilytys

- asiakas- ja tilaustiedot viiden vuoden ajan viimeisestä tilauksesta
- tilauksiin liittyvät sähköpostiviestit seitsemän vuotta
- kirjanpitoaineisto kuusi vuotta tilikauden päättymisestä

Sinulla on oikeus

- tarkastaa omat henkilötiedot
- oikaisuoikeus
- oikeus peruuttaa suostumus esim. markkinoinnin kieltäminen
- poisto-oikeus

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoihin on pääsy vain EPeCarin verkkokaupan työntekijöillä, joita sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytys

Säilytämme asiakastiedot Suomessa, suomalaisella palvelimella. Palvelimet ovat suojattu
monitasoisella järjestelmällä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen päivittämiseen ja muuttamiseen.

Viimeksi katsottu